VÄLKOMMEN

BÖRJA HÄR

Här får du en kort beskrivning av hur du kan bedöma om det börjar bli dags att göra något åt fönstren – få dem återställda till originalskicket igen, eller köpa nya.

Tycker du om helhetsutseendet på huset med de originalfönster som suttit i huset från början?

– Tänk dig hur det skulle se ut ifall fönstren var släta, hela och nymålade? Eller är det ett hus som skulle passa bättre med nya, moderna fönster?

Hur ser fönstren ut? Sitter kittet kvar överallt? Ser färgen ok ut? Kolla ytterbågarna och nedre delen av fönsterkarmen extra noga. Ganska ofta är innerbågarna ok, eller behöver endast slipas och målas.

 • Ett tydligt tecken på att det är dags för renovering är om det har börjat spricka i hörnen på fönsterbågarna kring hörnjärn och metallbeslag
 • Färgen spricker eller flagnar
 • Kittet har börjat spricka och släppa
 • Träet börjar synas i kittfalsarna.

DÄRFÖR SKA DU BEVARA ORIGINALFÖNSTREN

Överväger du att renovera fönstren har du antagligen redan en estetisk aspekt på ditt hus. Du är säkert också miljömedveten och uppskattar skönhet och hållbarhet.

Skönhet och karaktär

Gamla ursprungsfönster alltid är snyggast i gamla hus. Att låta lusten att modernisera drabba just fönstren är ett stort estetiskt misstag. Trenden går mot ett ökat intresse för att bevara helhetskaraktären och skönheten i det traditionella.

– Vill du bygga modernt får du bygga nytt.

Funktion & hållbarhet

Hus från 50-talet och tidigare är byggda för att fungera som en helhet. Träet i äldre fönster är nästan alltid kärnvirke som står emot klimatets påfrestningar och håller i hundratals år.  De går dessutom att underhålla – vilket är själva förutsättningen för deras långa livslängd, vilket inte är fallet med nya fönster gjorda av virke från snabbväxande träd, aluminium eller i värsta fall PVC.

Utseendet på det äldre huset får såklart ett ordentligt lyft vid en fönsterrenovering och du bevarar husets ursprungliga karaktär.

Spara energi och pengar

Vid fönsterrenoveringen återställsfönstren till nära originalskicket. Därmed förbättrar man fönstrens energieffektivitet och värmeisoleringsförmåga. Tillverkare av nya fönster gillar att säga att man minskar värmeförlusterna med 70 % när man byter till moderna fönster. Vad man då låter bli att informera om är att det handlar om 70 % av de 20- 30% av den totala värmen som försvinner ut genom ett genomsnittligt 2-glasfönster. Dvs. 0,7 x 30% = 21%.

Vad man kan välja att göra vid en renovering är att sätta energiglas i innerbågarna, vilket reducerar värmeförlusterna till nära de värden ett modernt fönster har.  – Kolla ENERGISPARÅTGÄRDER här nedan.

Miljöaspekterna

Att kassera originalfönstren och beställa nya fönster tillverkade av PVC, aluminium eller snabbväxande trä behöver knappast belysas närmare ur miljösynpunkt.

– När du underhåller bevarar och förskönar de befintliga fönstren bidrar du till att skapa ett hållbart samhälle, samtidigt som du gör en kulturgärning.

Kom ihåg att om dy byter ut originalfönstren mot moderna fönster, behöver du också uppdatera ventilationssystemet i ditt hus.

Förändrat utseende av fasaden

Husets karaktär förändras radikalt vid ett fönsterbyte. Du behöver sannolikt också byta fönsterfoder samt göra erforderliga reparationer/kompletteringar i fasaden efter ingreppet.

Mindre ljusinsläpp

När du byter ut originalfönstren mot moderna fönster får du bereda dig på att utsikten och ljusinsläppet minskar. De bredare karmarna och fönsterbågarna lämnar mindre plats åt glasytorna. Dessutom är glasen mörkare vilket också reducerar ljuset.

Anpassning av ventilationssystemet

Med moderna fönster i ett gammalt hus förändrar du husets byggnadsfysiska förutsättningar. Inomhusmiljön bygger på att huset kan andas, och de tätare fönstren skapar ett behov av ett effektivare ventilationssystem i huset.

Mindre solvärme

på samma sätt som nya fönster inte släpper ut värme, släpper dom heller inte in värme från solen, en aspekt som lätt glöms bort. När man beräknar energivinst av täta fönster bör man också lägga till uteblivet värmetillskott.

Livslängd

Hur länge håller dina nya fönster och när det behövs, går de att reparera och underhålla? för att mäta sig med gamla hantverksfönster bör livslängden vara ca. 200 år.

 • Du har redan ett superfönster

  Att renovera ett originalfönster är en investering som betalar sig.

  Även om fönstret ser bedrövligt ut, är virket under de flagnade, spruckna skikten nästan undantagslöst i prima skick.

  Om någon del blivit rötskadad, oftast bågens understycke som är mer utsatt för fukt, så byter man den.

  Du gör miljön en tjänst

  Genom att bara byta ut det som är dåligt, och underhålla det som är bra bidrar vi till hållbarhet. Att slänga ut alla fönster i ett röj när man ändå håller på vinner bara fönstertillverkarna på.

  Med en fönsterrenovering ger du fönstret nytt liv och det kommer att hålla hur länge som helst.

TA KONTAKT MED RENOVERARE

Dags att ta tjuren vid hornen och sätta igång med det som behöver göras.

 • Du kan skicka in en intresseförfrågan med KONTAKTFORMULÄRET nedan så kontaktar jag dig. Annars når du mig på 0704-45 72 64.
 • Jag kommer gärna och gör en kostnadsfri besiktning för att bedöma vilken insats som behövs.
 • Jag Ser över fönstren, tar bilder och bedömer renoveringsbehovet.
 • Du får en specificerad offert på vad arbetet kostar, tidsåtgång och när det ska göras.

HUR GÅR ARBETET TILL?

En fönsterrenovering kan vara ett omfattande arbete, men det går fortare än du tror och är en kostnadseffektiv åtgärd.

När jag demonterat fönstren  täcks öppningarna  med ett ljusgenomsläppligt fönsterskydd för att hålla huset tätt mot väder & vind. 

– Klicka på ARBETSMOMENTEN här nedan så ser du vilken arbetsgång som är vanligast vid en renovering av ditt fönster.

Jag erbjuder som standard att göra renoverings arbetet i egen verkstad.

Jag kan också göra arbetet på plats. Fördelen med det är att det då går att göra ROT-avdrag för jobbet med fönsterbågarna. I annat fall är det endast arbetet med fönsterkarmen som går att dra av

LEVERANS OCH ÅTERMONTERING

När fönstren är färdigrenoverade är det dags att hänga tillbaka dem på sin plats igen

Det tar som regel 2- 3 veckor att renovera fönsterbågarna (beroende på omfattning naturligtvis). Du kan välja att få dem levererade allteftersom de blir klara eller alla på en gång.

När fönstertäckningarna är nerplockade återstår bara att hänga tillbaka fönsterbågarna i karmen igen. Grattis – Du har gjort en insats som höjer livslängden och värdet på ditt hus avsevärt!